ჩატი
ინტერნეტბანკი

ვადიანი ანაბარი

მაღალი ფინანსური სარგებელი ვადიან ანაბარზე

ვადიანი ანაბარი იდეალური საშუალებაა იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც სურთ უსაფრთხოდ შეინახონ თანხა (სამ ვალუტაში) საბანკო ანგარიშზე და მიიღონ ყოველთვიური ან ყოველწლიური სარგებელი. თანხას მომხმარებელი ანაბარზე განათავსებს სასურველი ვადით, ხოლო განთავსებული თანხის საშუალებით იღებს მაღალ ფინანსურ სარგებელს

უპირატესობები
 • მაღალი საპროცენტო სარგებელი                                                          
 • ანაბრის გახსნა შესაძლებელია მცირე თანხით (100 ერთეულით)
 • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში
 • ანაბარი არის დაზღვეული, დაზღვევის საფასურს არ იხდის მომხმარებელი
პირობები
 • ანაბრის ვალუტა  -  ლარი, დოლარი, ევრო
 • მინიმალური შენატანი -  100 (ლარი, დოლარი, ევრო)
 • ანაბრის მინიმალური ვადა:
  • ლარი და დოლარი - 3 თვე
  • ევრო - 6 თვე
 • ანაბრის მაქსიმალური ვადა - 24 თვე
 • სარგებლის გატანა - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
 • ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტა:
  • ლარი - ანაბარს დაერიცხება სარგებელი შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
  • სხვა ვალუტა - არ ერიცხება
სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის პირობა
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.65% 12.11% 1.70% 1.71%
6-8 თვე 11.85% 12.14% 2.20% 2.21% 0.55% 0.55%
9-11 თვე 12.10% 12.22% 2.60% 2.61% 0.85% 0.85%
12 თვე 12.20% 12.20% 3.00% 3.00% 1.30% 1.30%
13-14 თვე 12.20% 12.09% 3.10% 3.09% 1.30% 1.30%
15-17 თვე 12.30% 12.07% 3.20% 3.18% 1.30% 1.30%
18-20 თვე 12.40% 11.99% 3.35% 3.32% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 12.40% 11.82% 3.45% 3.40% 1.60% 1.59%
24 თვე 12.50% 11.80% 3.60% 3.54% 1.60% 1.59%

 

სარგებლის ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.50% 12.13% 1.65% 1.66%
6-8 თვე 11.55% 12.18% 2.20% 2.22% 0.55% 0.55%
9-11 თვე 11.60% 12.24% 2.60% 2.63% 0.85% 0.85%
12 თვე 11.65% 12.29% 2.90% 2.94% 1.30% 1.31%
13-14 თვე 11.65% 12.29% 2.95% 2.99% 1.30% 1.31%
15-17 თვე 11.70% 12.35% 3.00% 3.04% 1.30% 1.31%
18-20 თვე 11.75% 12.40% 3.15% 3.20% 1.50% 1.51%
21-23 თვე 11.75% 12.40% 3.30% 3.35% 1.55% 1.56%
24 თვე 11.75% 12.40% 3.40% 3.45% 1.55% 1.56%