ჩატი

ვადიანი ანაბარი

გახსენი სასურველი ვადით ანაბარი კრედო ბანკში და მიიღე მაღალი სარგებელი!

 

ანაბრის გახსნა შესაძლებელია, როგორც სერვისცენტრში ვიზიტით, ასევე დისტანციურად Business Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით.

 

თუ არ ხარ კრედო ბანკის მომხმარებელი, გაიგე როგორ დარეგისტრირდე და გახსნა ვადიანი ანაბარი Business Mycredo მობაილ ბანკის საშუალებით.

 

აქცია 1 მაისამდე - დააგროვეთ მეტი კრედო ბანკთან ერთად, გადმოიტანეთ არსებული ან გახსენით ახალი 12 თვიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ დამატებით +0,5% სარგებელი! სააქციო საპროცენტო განაკვეთები იხილეთ ბმულზე
ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (23.08.2023)

გაცნობებთ, რომ 23.08.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული (ანაბრის ვალუტაში)
  • ანაბრის ვადა: 3 – 24 თვე
  • სარგებლის გატანა: ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება სარგებელი:

ლარი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი - რომელიც უცვლელია ვადის ბოლომდე
  • ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა მცირე თანხით
  • ანაბარზე დარიცხული სარგებლის და ანაბრის თანხის გატანა - საკომისიოს გარეშე
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 10.10% 10.49% 1.90% 1.91%
6-8 თვე 10.15% 10.41% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.40% 10.53% 2.45% 2.45% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.55% 10.55% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13-14 თვე 10.55% 10.51% 2.70% 2.69% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.55% 10.42% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.55% 10.29% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 10.65% 10.26% 3.00% 2.96% 2.80% 2.77%
24 თვე 10.65% 10.14% 3.10% 3.05% 2.80% 2.76%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 9.30% 9.82% 1.85% 1.87%
6-8 თვე 9.35% 9.82% 2.30% 2.32% 1.55% 1.54%
9-11 თვე 9.40% 9.82% 2.40% 2.43% 1.70% 1.70%
12 თვე 9.50% 9.92% 2.55% 2.58% 2.45% 2.48%
13-14 თვე 9.50% 9.95% 2.65% 2.68% 2.45% 2.46%
15-17 თვე 9.50% 9.95% 2.75% 2.78% 2.60% 2.61%
18-20 თვე 9.50% 9.94% 2.85% 2.89% 2.75% 2.77%
21-23 თვე 9.50% 9.92% 2.95% 2.99% 2.75% 2.78%
24 თვე 9.55% 9.98% 3.05% 3.09% 2.75% 2.78%