ჩატი

ვადიანი ანაბარი

შეინახეთ უსაფრთხოდ თანხა კრედო ბანკში სასურველი ვადით და მიიღეთ ყოველთვიური ან ყოველწლიური სარგებელი.

თქვენი დანაზოგი დაზღვეული იქნება არამიზნობრივი დახარჯვის ან დაკარგვის საფრთხისგან, შეტანილ თანხაზე კი დაგერიცხებათ დამატებით ყველაზე მაღალი სარგებელი.
ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო პირობას როგორც ლარში, ასევე ევროსა და დოლარის ვალუტაში გახსნილი ანაბარზე.

ანაბრის კონფიდენციალურად გახსნა და მასზე თანხის დამატება უკვე შესაძლებელია ინტერნეტ და მობაილ ბანკიდან - Mycredo.

 

თუ არ ხარ კრედო ბანკის მომხმარებელი, გაიგე როგორ დარეგისტრირდე და გახსნა ვადიანი ანაბარი Mycredo მობაილ ბანკის საშუალებით

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული (ანაბრის ვალუტაში)
  • ანაბრის ვადა: 3 – 24 თვე
  • სარგებლის გატანა: ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება სარგებელი:

ლარი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1%;
სხვა ვალუტა - არ ერიცხება

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი - რომელიც უცვლელია ვადის ბოლომდე
  • ანაბრის გახსნის შესაძლებლობა მცირე თანხით
  • ანაბარზე დარიცხული სარგებლის და ანაბრის თანხის გატანა - საკომისიოს გარეშე
  • საუკეთესო პირობა ლარში გახსნილ ანაბრის ვადაზე ადრე გაუქმების შემთხვევაში

 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.50% 11.95% 0.90% 0.90%
6-8 თვე 11.80% 12.09% 1.35% 1.35% 0.30% 0.30%
9-11 თვე 12.15% 12.27% 1.45% 1.45% 0.45% 0.45%
12 თვე 12.40% 12.40% 1.60% 1.60% 1.20% 1.20%
13-14 თვე 12.45% 12.13% 1.70% 1.70% 1.25% 1.25%
15-17 თვე 12.50% 12.26% 1.80% 1.79% 1.35% 1.35%
18-20 თვე 12.50% 12.36% 1.90% 1.89% 1.50% 1.49%
21-23 თვე 12.65% 12.37% 2.00% 1.98% 1.55% 1.54%
24 თვე 12.80% 12.34% 2.10% 2.08% 1.70% 1.69%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 11.35% 11.96% 0.85% 0.85%
6-8 თვე 11.40% 12.01% 1.30% 1.31% 0.25% 0.25%
9-11 თვე 11.40% 12.01% 1.40% 1.41% 0.40% 0.40%
12 თვე 11.45% 12.07% 1.55% 1.56% 1.15% 1.16%
13-14 თვე 11.50% 12.13% 1.65% 1.66% 1.20% 1.21%
15-17 თვე 11.50% 12.13% 1.75% 1.76% 1.30% 1.31%
18-20 თვე 11.55% 12.18% 1.85% 1.87% 1.45% 1.46%
21-23 თვე 11.55% 12.18% 1.95% 1.97% 1.50% 1.51%
24 თვე 11.60% 12.24% 2.05% 2.07% 1.65% 1.66%