ჩატი

ვადიანი ანაბარი

გახსენი სასურველი ვადით ანაბარი კრედო ბანკში და მიიღე მაღალი სარგებელი!

 

ანაბრის გახსნა შესაძლებელია, როგორც სერვისცენტრში ვიზიტით, ასევე დისტანციურად Business Mycredo ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით.

 

თუ არ ხარ კრედო ბანკის მომხმარებელი, გაიგე როგორ დარეგისტრირდე და გახსნა ვადიანი ანაბარი Business Mycredo მობაილ ბანკის საშუალებით.

ცვლილება ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში (23.08.2023)

გაცნობებთ, რომ 23.08.2023 წლიდან ცვლილება შევიდა ლარის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთებში. შეგახსენებთ, რომ ავტომატური განახლების შემთხვევაში, ანაბარზე გავრცელდება განახლების დღისთვის ბანკში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთები და პირობები.

პირობები
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, დოლარი, ევრო
  • მინიმალური შენატანი - 100 ერთეული (ანაბრის ვალუტაში)
  • ანაბრის ვადა: 3 – 24 თვე
  • სარგებლის გატანა: ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაშიც კი, ლარში გახსნილ ანაბარს ერიცხება სარგებელი - შესრულებული თვეების შესაბამის განაკვეთს გამოკლებული 1% 

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულების ნიმუში იხილეთ აქ

უპირატესობები
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი - რომელიც უცვლელია ვადის ბოლომდე
  • ანაბარზე დარიცხული სარგებლის და ანაბრის თანხის გატანა - საკომისიოს გარეშე

 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 2024 წლის პირველი იანვრიდან, ყველა დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 30 000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში და მიკრობანკში ყველა დეპოზიტორის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge

სარგებელი ვადის ბოლოს გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 9.85% 10.13% 1.90% 1.91%
6-8 თვე 9.90% 10.06% 2.35% 2.36% 1.60% 1.61%
9-11 თვე 10.15% 10.19% 2.45% 2.45% 1.75% 1.75%
12 თვე 10.30% 10.30% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
13-14 თვე 10.30% 10.22% 2.70% 2.69% 2.50% 2.50%
15-17 თვე 10.30% 10.09% 2.80% 2.79% 2.65% 2.64%
18-20 თვე 10.30% 9.97% 2.90% 2.88% 2.80% 2.78%
21-23 თვე 10.40% 9.95% 3.00% 2.96% 2.80% 2.77%
24 თვე 10.40% 9.91% 3.10% 3.05% 2.80% 2.76%
სარგებელი ყოველთვიური გატანით
ანაბრის ვადა GEL USD EUR
ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3-5 თვე 9.30% 9.71% 1.85% 1.87%
6-8 თვე 9.35% 9.72% 2.30% 2.32% 1.55% 1.54%
9-11 თვე 9.40% 9.79% 2.40% 2.43% 1.70% 1.70%
12 თვე 9.50% 9.92% 2.55% 2.58% 2.45% 2.48%
13-14 თვე 9.50% 9.92% 2.65% 2.68% 2.45% 2.46%
15-17 თვე 9.50% 9.92% 2.75% 2.78% 2.60% 2.61%
18-20 თვე 9.50% 9.91% 2.85% 2.89% 2.75% 2.77%
21-23 თვე 9.50% 9.91% 2.95% 2.99% 2.75% 2.78%
24 თვე 9.55% 9.98% 3.05% 3.09% 2.75% 2.78%