ჩატი

პროექტი "მასპინძელი"

თუ სასტუმრო ბიზნესში ხართ და გსურთ არსებული საქმიანობის გაფართოება, ისარგებლეთ კრედო ბანკის ახალი პაკეტით „კრედო მასპინძელი“

პლასტიკური ბარათების უსაფრთხოება

თავიდან აირიდეთ არაავტორიზებული ტრანზაქციებით გამოწვეული ფინანსური დანაკარგები - ისარგებლეთ ბარათის დაზღვევის სერვისით!

Mycredo Terminal

მიიღე საბარათე გადახდები ტელეფონით!

Pay Box - ჩასარიცხი აპარატი

კრედო ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატი

ვიდეო ბანკინგი ემიგრანტებისთვის

ეწვიე ემიგრაციიდან კრედო ბანკის ვირტუალურ სერვისცენტრს ვიდეო ბანკის საშუალებით და ისარგებლე საბანკო სერვისებით საქართველოში!

კრედო შუამავალი

სპეციალური სერვისი რეგიონებში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ შეიტანოთ ან გაიტანოთ თანხა ანგარიშიდან სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე.

POS ტერმინალი

კრედო ბანკი მომხმარებლებს მაღალი ხარისხის პოსტერმინალებით აღჭურვას სთავაზობს!

E-mail Banking - კრედო რჩეული მომხმარებლებისთვის

დაზოგე დრო, მართე შენი ანგარიშები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან, მხოლოდ მეილის გაგზავნით

სახელფასო მომსახურება

კრედო ბანკის სახელფასო მომსახურება