ჩატი
ინტერნეტბანკი

სესხი საკრედიტო ისტორიის გასაუმჯობესებლად

კრედო ბანკის სპეციალური პროდუქტი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გადაფაროს სხვა ფინანსურ დაწესებულებებში არსებული დავალიანებები და ახალი სესხის დროული დაფარვით საკრედიტო ისტორია გაიუმჯობესოს.

უპირატესობები
  • გაუმჯობესებული საკრედიტო ისტორიის საფუძველზე, მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს კრედო ბანკის სხვადასხვა პროდუქტით (სესხი, განვადება, ა.შ.);
  • მიმდინარე დავალიანებასთან ერთად, სესხის თანხის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მიზნობრიობით.
პირობები
  • სესხის ვალუტა - ლარი;
  • სესხის ვადა - 60 თვემდე;
  • საშეღავათო პერიოდი - 11 თვემდე;
  • დაფარვის სიხშირე - ყოველთვიური, ბიზნეს სეზონურობაზე მორგებული თანხის ოდენობებით.