ჩატი
ინტერნეტბანკი

დაზღვევა და მეტი

ბარათი „დაზღვევა და მეტი“ გახლავთ კრედო ბანკისა და სადაზღვევო კომპანია იმედი L -ის უნიკალური სერვისი, რომლის ანალოგსაც სხვა არცერთი ბანკი თუ სადაზღვევო  კომპანია არ სთავაზობს მომხმარებელს. ბარათის მფლობელს საშუალება ეძლევა ისარგებლოს ფასდაკლებებით მედიკამენტებზე, სამედიცინო მომსახურებასა და პროცედურებზე, აგრეთვე ბავშვთა კვებასა და თავის მოვლის საშუალებებზე. მომხმარებელი აგრეთვე უზრუნველყოფილი იქნება იმედი L -ის პერსონალური ექიმის მომსახურებით და 24/7 ზე საკონსულტაციო სერვისით.

ბარათით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერი ასაკის ადამიანს. მნიშვნელოვანია, რომ ბარათის შეძენით მომხმარებელს არ ეხსნება სოციალურად დაუცველის სტატუსი

უპირატესობები

საბაზისო ბარათი

 

 • შესაძლებელია ნებისმიერი ასაკის პირის დაზღვევა
 • იმედი L -ის პერსონალური ექიმის მომსახურება
 • ფასდაკლებები სამედიცინო მომსახურებებზე
 • უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების კომპენსაცია - 5000 ₾
 • ბარათით სარგებლობა არ იწვევს სოციალური სტატუსის ცვლილებას

გაუმჯობესებული ბარათი

 

 • შესაძლებელია ნებისმიერი ასაკის პირის დაზღვევა
 • იმედი L -ის პერსონალური ექიმის ულიმიტო მომსახურება
 • გაუმჯობესებული ფასდაკლებები სამედიცინო მომსახურებებზე
 • თავის მოვლასა და ბავშვთა კვებაზე ფასდაკლება ჯიპისისა და ფარმადეპოს სააფთიაქო ქსელში (თვეში 2 ნებისმიერ პროდუქტზე)
 • უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალების კომპენსაცია - 8000 ₾
 • ბარათით სარგებლობა არ იწვევს სოციალური სტატუსის ცვლილებას
პირობები
 • გეგმიური ამბულატორა - „ევექსის“ პოლიკლინიკებში, „გორმედსა“ და „ჯეო ჰოსპიტალში“
 • მაღალტექნოლოგიური კვლევები (კომპიუტერული/მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია)
 • სტომატოლოგია „ნიუ დენტის“ ქსელში
 • ფიზიოთერაპია, მასაჟი, ვარჯიში - „ფემილი კლინიკა“
 • მხედველობის ექსიმერული ლაზერით კორექცია - „ახალ მზერასა“ და „ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრში“
 • კომპენსაცია უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალებისას. საბაზისო ბარათი - 5000 ლარი; გაუმჯობესებული ბარათი - 8000 ლარი
 • პერსონალური ექიმის მომსახურება
 • 24/7 კონსულტაცია
 • 2020 წლის 30 მარტიდან, მიუხედავად დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფასდაკლების პირობისა, პირადი (პერსონალური) ექიმის მომსახურების მიღება, სადაზღვევო პოლისით განსაზღვრული სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში, უკვე შესაძლებელია  სს ,,სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ“-ის პირად (პერსონალურ) ექიმთა თითქმის სრული სიით (რომელთა შესახებ ინფორმაციის მიღება განხორციელდება მზღვეველის ქოლ-ცენტრის საშუალებით), რა დროსაც პირადი (პერსონალური) ექიმის მიერ ფასდაკლების ვაუჩერი გაიცემა მხოლოდ ხელშეკრულების დანართ #1-ში მითითებულ სამედიცინო დაწესებულებებში.