ჩატი
თანამშრომელთა შერჩევა
„კრედო ბანკში“ თანაბარი შესაძლებლობა ეძლევა ყველა კანდიდატს, რომელსაც გააჩნია კრედოს მისიის განსახორციელებლად საჭირო კვალიფიკაცია, ცოდნა და გამოცდლება. რეგიონებში ფილიალის თანამშრომლებს ადგილობრივი მოსახლეობიდან ვარჩევთ, რადგან ჩვენთვის რეგიონის განვითარება ერთერთი მთავარი პრიორიტეტია.
გარდა საიტზე აპლიკაციის შევსებისა, კანდიდატებს შეუძლიათ გამოგზავნონ თავისი რეზიუმე მისამართზე: [email protected] ან მოიტანონ ბეჭდური ვერსია ფილიალებში.
ძირითად პოზიციებზე შერჩევის პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:
მიმდინარე ვაკანსიები
01
რეზიუმეების გადარჩევა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად
02
ტესტირება ზოგად უნარებში ან პროფესიული ტესტი
03
ჯგუფური გასაუბრება
04
ინდივიდუალური გასაუბრება
მიმდინარე ვაკანსიები
ეტაპების გავლის შემთხვევაში, პროცესის დასრულებიდან 1 კვირის ვადაში, კანდიდატს შერჩევის გუნდის წარმომადგენელი უკავშირდება.
„კრედო ბანკი“ დასაქმების შესაძლებლობას აძლევს როგორც გამოცდილ პროფესიონალებს, ისე დამწყებ კანდიდატებს.
ბანკს აქვს საკუთარი სასწავლო ცენტრი „კრედო კამპუსი“, რომელიც ახალბედა კანდიდატების მომზადების შესაძლებლობას იძლევა.