ჩატი

ანაბრების განაკვეთების არქივი

იხილეთ კრედო ბანკის ანაბრების განაკვეთების არქივი

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი 03.11.2022 - 16.01.2023

ვადიანი ანაბარი 03.10.2022 - 02.11.2022 

ვადიანი ანაბარი 15.08.2022 - 02.10.2022

ვადიანი ანაბარი 24.05.2022 - 14.08.2022

ვადიანი ანაბარი 17.03.2022 - 23.05.2022

ვადიანი ანაბარი 06.03.2022 - 16.03.2022

ვადიანი ანაბარი 23.01.2022 - 06.03.2022

ვადიანი ანაბარი 11.01.2022 - 23.01.2022

ვადიანი ანაბარი 22.11.2021 - 11.01.2022

ვადიანი ანაბარი 01.07.2021 - 22.11.2021

ვადიანი ანაბარი 21.06.2021 - 01.07.2021

ვადიანი ანაბარი 24.05.2021 - 21.06.2021

ვადიანი ანაბარი 11.05.2021 - 24.05.2021

ვადიანი ანაბარი 30.03.2021 - 11.05.2021

ვადიანი ანაბარი 01.03.2021 - 30.03.2021

ვადიანი ანაბარი 07.12.2020 - 01.03.2021

ვადიანი ანაბარი 17.09.2020 - 07.12.2020

ვადიანი ანაბარი 09.07.2020 - 17.09.2020

ვადიანი ანაბარი 21.05.2020 - 09.07.2020

ვადიანი ანაბარი 13.05.2020 - 21.05.2020

ვადიანი ანაბარი 23.04.2020 - 13.05.2020

ვადიანი ანაბარი 02.04.2020 - 23.04.2020

ვადიანი ანაბარი 12.03.2020 - 25.03.2020

ვადიანი ანაბარი 04.03.2020 - 12.03.2020

ვადიანი ანაბარი 30.01.2020 - 04.03.2020

ზრდადი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 15.08.2022 - 02.10.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 24.05.2022 - 14.08.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 07.03.2022 - 23.05.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 21.06.2021 - 06.03.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 24.05.2021 - 21.06.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 11.05.2021 - 24.05.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 30.03.2021 - 11.05.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 01.03.2021 - 30.03.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 17.09.2020 - 01.03.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 09.07.2020 - 17.09.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 21.05.2020 - 09.07.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 13.05.2020 - 21.05.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 23.04.2020 - 13.05.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 02.04.2020 - 23.04.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 25.03.2020 - 02.04.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 12.03.2020 - 25.03.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 04.03.2020 - 12.03.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 30.01.2020 - 04.03.2020