ჩატი

ანაბრების განაკვეთების არქივი

იხილეთ კრედო ბანკის ანაბრების განაკვეთების არქივი

ვადიანი ანაბარი
სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 24.05.2022 - 14.08.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 07.03.2022 - 23.05.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 21.06.2021 - 06.03.2022

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 24.05.2021 - 21.06.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 11.05.2021 - 24.05.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 30.03.2021 - 11.05.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 01.03.2021 - 30.03.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 17.09.2020 - 01.03.2021

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 09.07.2020 - 17.09.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 21.05.2020 - 09.07.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 13.05.2020 - 21.05.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 23.04.2020 - 13.05.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 02.04.2020 - 23.04.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 25.03.2020 - 02.04.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 12.03.2020 - 25.03.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 04.03.2020 - 12.03.2020

სადეპოზიტო სერტიფიკატი 30.01.2020 - 04.03.2020