ჩატი

სტარტ-აპ ბიზნეს სესხი

თუ გაქვთ ბიზნეს იდეა ან მოქმედი ბიზნესი და თანხა ახალი საქმიანობის წამოსაწყებად ან გასაფართოებლად დაგჭირდათ, სტარტ-აპ სესხი საშუალებას მოგცემთ მიაღწიოთ თქვენს მიზნებს, სესხი გაიცემა სამომავლოდ მისაღები შემოსავლების გათვალისწინებით

უპირატესობები
  • სესხი გაიცემა მომხმარებლის სამომავლო შემოსავლების საფუძველზე
  • ბიზნესის სეზონურ შემოსავლებზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
  • საშეღავათო პერიოდი - 3 თვემდე
  • დამატებითი სერვისი, ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბებასა და ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების დაგეგმარებისთვის
პირობები
  • სესხის ვალუტა  -  ლარი
  • სესხის ვადა  - 6 დან 120 თვემდე
  • საშეღავათო პერიოდი  - 3 თვემდე
  • დაფარვის სიხშირე  - მოთხოვნის შესაბამისად, როგორც ყოველთვიური ასევე სეზონური გადახდის გრაფიკი.