სამომხმარებლო საკრედიტო ლიმიტი არის ბანკის მიერ მომხმარებლისთვის წინასწარ დამტკიცებული თანხის მოცულობა, რომელიც განისაზღვრება მომხმარებლის ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით.

 

ლიმიტის გამოყენება შესაძლებელია მარტივი და სწრაფი პროცედურით, სწრაფი სესხის ან განვადების მისაღებად, დამტკიცებიდან 1 თვის განმავლობაში.