გაგზავნეთ და მიიღეთ თანხა საბანკო ანგარიშის გახსნის გარეშე. გაანაღდეთ გზავნილები ვალუტის გაცვლის სპეციალური კურსით კრედო ბანკში და ისარგებლეთ სესხის აღების მარტივი და სწრაფი შესაძლებლობით.
ოპერატორი
 
ძირითადი მოქმედების ქვეყნები
თანხის გადარიცხვის ლიმიტი
ZOLOTAYA KORONA 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება ძირითადად დსთ-ს ქვეყნებიდან. ასევე საბერძნეთი, იტალია, ესტონეთი, ისრაელი.
20 000 USD
20 000 EUR
590 000 RUR
20 000 GEL
RIA MONEY TRANSFER 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებიდან.
7'500 USD/ 5'000 EUR
CONTACT 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება ძირითადად დსთ-ს ქვეყნებიდან. ასევე საბერძნეთი, იტალია, ესტონეთი, ისრაელი.
20 000 USD
20 000 EUR
600 000 RUR  
INTELEXPRESS
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება ძირითადად საბერძნეთიდან და ევროპის  ქვეყნებიდან.
15 000 USD
12 500 EUR
25 000 GEL
UNISTREAM 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება ძირითადად დსთ-ს ქვეყნებიდან. ასევე საბერძნეთი, იტალია, ესტონეთი, ისრაელი.
20 000 USD
15 000 EUR
600 000 RUR
WESTERN UNION 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებიდან.
5 000 USD
5 000 EUR (ევროს გადარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ ევროპის ქვეყნებში)
BLIZKO 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება ძირითადად დსთ-ს ქვეყნებიდან.
15 000 USD
15 000 EUR
500 000 RUR
MONEYGRAM 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებიდან.
10 000 USD
7 000 EUR
XPRESS MONEY 
 
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა და მიღება მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნებიდან.
5 000 USD
UPT
თანხის გადარიცხვა და მიღება შესაძლებელია თურქეთიდან და უმეტესი ქვეყნებიდან.
5000 USD/EUR